e
sv

Akut Böbrek Yetmezliği Nedir ? Sebepleri, Bulguları ve Rehabilitasyon Usulleri Nelerdir ?

1915 okunma — 13 Şubat 2020 19:55
Akut Böbrek Yetmezliği Nedir e1611871687959

Akut Böbrek Yetmezliği Nedir ? Sebepleri, Bulguları ve Rehabilitasyon Usulleri Nelerdir ?

Böbrekler, kandaki artık maddeleri süzme, kan tazyikinin tertip edilmesine takviyeci olma ve bedendeki tuz ve su balansını tertip etme işlevlerini yerine getiremez vaziyete gelince böbrek beceriksizliği büyür. Kan böbreklerden geçerken süzülerek içindeki artıklar parçalar ve bedenden atılmak üzere mesaneye sevk edilir. Böbrek işlevi bozulduğunda, akut  süratli büyüyen  ya da kronik  yavaş büyüyen  böbrek beceriksizliği oluşabilir. Akut böbrek eksikliğinde, vakanın arkasındaki neden tespit edilir ve galibiyetli olarak rehabilitasyon edilirse, böbrek işlevleri basmakalıpa dönebilir.

Akut Böbrek Yetmezliğinin Sebepleri Nelerdir ?

Akut börek yetmezliğinin sebeplerini 3 kısma ayırabiliriz. Bunlar;

1.            Böbrek evveli nedenler; Kan tazyikinde ani ve şiddetli bir düşme  şok ya da ağır bir yaralanma ya da hastalık sebebiyle böbreklere gelen kan akışında duraklama.

2.            Böbrek içi nedenler; Enflamasyon, zehirli maddeler, ilaçlar, enfeksiyon ya da kan akışında eksilme sebebiyle doğrudan böbrek zararı.

3.            Böbrek sonrası nedenler; Prostat gelişmesi, böbrek taşı, mesane uru ya da yaralanma sebebiyle idrar akışının ani olarak durması.

Akut Böbrek Yetmezliğinin Bulguları Nelerdir ?

Başlangıç yarıyılı dışında iki aşamaya parçalar.

1.            Oligüri Aşaması: Muhtelif sebeplerle nefronlar  perişan olduğundan idrar ölçüyü 400 ml’den az olup bu ölçü 100 ml’ye kadar eksilebildiği gibi bazen hiç idrar yapamayabilir Anüri. Bu aşamada idrar ölçüsünün birden eksilmesine bağlı olarak üreyle  birlikte pek çok madde kandan süzülemedikleri için birikirler. Kanda potasyum, sülfat, kreatin, fosfor, NPN  non protenize azot, BUN çoğalır. Klor, kalsiyum, karbondioksit eksilir. Hastalarda proteinüri  idrarda protein oılması, hematüri  idrarda kan olması, halsizlik, bulantı, kusma, hipertansiyon oluşur. Bu aşama 1 -2 günden birkaç haftaya kadar sürebilir.

2.            Diürez Aşaması : Bu aşamada nefronlardaki bozukluklar düzelmiş ve hasta bol ölçüde idrar çıkarmaya başlamıştır. Hasta günde 1 -2 litre bazen 3 -4 litre idrar çıkarır. İdrar ölçüyü çoğaldıkça kanda biriken potasyum, fosfor, kreatinin, sülfat, NPN  Non proteinize azot, BUN gibi maddeler dışarı atılır ve kan biyokimyası basmakalıpa döner.

Önerilen Konu:   Agorafobi Nedir ? Sebepleri, Bulguları ve Rehabilitasyon Usulleri Nelerdir ?

Akut Böbrek Yetmezliğinin Rehabilitasyon Usulleri Nelerdir ?

Akut böbrek eksikliğinde neden müteveccih rehabilitasyon işlevinin süratle düzelmesine yol açar. Kan tazyiki, vüut akışkanı ve elektrolitlerle  kandaki mineraller  alakalı anormalliklerin de değerlendirilmesi ve rehabilitasyon edilmesi gerekir. Bazı hadiselerde, böbrek işlevini idame ettirmek için diyalize  kanın beden dışında bir makine aracılığıyla süzülmesi ihtiyaç olabilir.  

  • Site İçi Yorumlar

En az 10 karakter gerekli