e
sv

Alzheimer Hastalığı Nedir ? Sebepleri, Bulguları ve Rehabilitasyon Usulleri Nelerdir ?

1003 okunma — 17 Mart 2020 17:47
Alzheimer Hastalığı Nedir e1611871600114

Alzheimer Hastalığı Nedir ? Sebepleri, Bulguları ve Rehabilitasyon Usulleri Nelerdir ?

Organik beyin hastalıkları grubunda, nöropsikiatrik belirtilerle izleyen, esas belirtisi demans  bunama olan dejeneratif  tahriple giden  beyin hastalığıdır. Demans, beyin kabuğuna ait üst seviye işlevlerin genel olarak bozulmasıdır. Bunlar, bireyin etrafı farkındalığı şuuru  bozulmaksızın, hafıza, günlük hayat ihtiyaçlarıyla başa çıkabilme mahareti, yosunu ve devinime ait işlevler, şartlara uygun düşen cemiyetsel tutumun korunabilmesi ve duygusal tepkilerin hakimiyetinde bozulma biçiminde sıralanabilir. Büyük çoğunlukla geri dönüşsüz ve ilerleyici bir gidişattır. Alzheimer Hastalığı en yaygın demans cinslerinden biridir. Hastalığın oluşmasında olası bir hayli etmen ileri sürülmekle beraber, kesin bütün olarak öğrenilmemektedir. Ailede Alzheimer hastası bulunması başka bir deyişle katılım etmeninin yanı gizeme, ileri yaş ve ehemmiyetli kafa travması gibi faktörlerin tümünün bir arada rol oynadığı düşünülmektedir. Alzheimer hastalığı, sebebi henüz bütün aydınlatılamayan biçimde, beyin hücrelerinin programlanandan  daha erken can vermesi sebebiyle ortaya çıkmaktadır.  Yaşla birlikte her şahısta beyin hücre vefatı olur ama Alzheimer hastalığında bu süreç çok süratli ve erken alana kazanç.  Erken hücre vefatıyla beraber beyin yavaş büzüşmeye başlar ve küçülür.

Alzheimer Hastalığının Bulguları Nelerdir ?

Alzheimer hastalığının, esas olarak on tane bulgusu olduğu kabul edilmektedir. Bireylerde bu bulgular bir ya da birkaçıın bulunması Alzheimer bulgusu olabilir. Bu bulgular; günlük hayatı etkileyecek kadar unutkan olma  şahısların isimlerini, hadiseleri andıramama, yevmiye işlerini yapamama  yemek yapmak gibi , sözcükleri bulurken zorlanma, tarihleri ve öğrenilen yolları andıramama, çok kolay mevzularda dahi karar vermede eforluk sürükleme, hesap yapamama, pratik düşünmede güçlük sürükleme, eşyaların yerlerini karıştırma  koyarken başka yere koyma, tutumlarda ve ruh halinde farklılık, şahsiyet özelliklerinin değişmesi, insanları yargılama, mesullük sahibi olmaktan sakınma biçiminde sıralanabilir.

Önerilen Konu:   Bitkiler İle Tedavi Gerçekten Mümkün mü?

Alzheimer Hastalığının Rehabilitasyon Usulleri Nelerdir ?

Alzheimer hastalığının rehabilitasyonu hakkında bilgiler gün geçtikçe çoğalmasına karşın, hastalık henüz bütün olarak iyileştirilememektedir. Günümüze kadar geliştirilmiş ilaçlarla hastalığın bulgularını kısmen de olsa gidermek ve hastalığın seyrini yavaşlatmak olasıdır. Tutum bozuklukları ve sanrı da ilaçlar sayesinde büyük oranda hakimiyet altına alınabilmektedir. Rehabilitasyon sürecinin tesirli olabilmesi için erken teşhis konması ve muhtemel olduğu kadar erken yarıyılda rehabilitasyona başlanmış olması gerekir. Kesin tanı için bazı muayeneler gerekebilir. Böylece öteki demans tiplerinden ayırt edilmesi sağlanır. Rehabilitasyona erken yarıyılda başlanması, hastalığın ilerleme süratini ve hasta yakınları üstündeki yükü eksiltebilmenin yanında, hastanın hayat niteliğini de çoğaldırmaya destekçi olabilir. Alzheimer hastalığı hem ilerleyici kalitede olması hem de ileri yaşlarda ortaya çıkmasından dolayı itinalı ve aralıksız bir bakım yapılmasını gerektirir. Bu gidişat hasta yakınlarına ehemmiyetli bir mesullük yüklemektedir. Bakımı üstlenen şahısların en ehemmiyetli misyonu hastayı sevgi ve alakadan yoksun vazgeçmemektir. Bu biçimde hastalıkla çaba etmek ve Alzheimer hastasına destekçi olmak muhtemel olabilecektir.

  • Site İçi Yorumlar

En az 10 karakter gerekli