e
sv

Dolunay İnsanı Nasıl Etkiler ?

1414 okunma — 07 Kasım 2019 19:39
dolunay insanı nasıl etkiler e1611872060301

Dolunay İnsanı Nasıl Etkiler ?

Dolunayın dünyaya etkisi ( gelgitler vb. ) herkes tarafından bilinir hatta bazıları insan davranışlarını da etkilediğini iddia eder. Bilim de bu konuya kayıtsız kalmamış, ayın insanlar üzerindeki etkisini konu edinmiştir. Bilim insanlarının tespitlerine göre, dev gibi okyanuslarda gelgit olaylarına neden olan dolunay, vücudun % 80’ni su olan insanı da etkiler; vücuttaki sıvı dengesi bozulur, beyindeki düzenli işleyiş aksar ve kalp atışı hızlanır. Özellikle kalp ve şeker hastalarında tehlikeli sonuçlara yol açabilen dolunay, sinir sistemindeki hücrelerin işleyiş düzenini bozduğu için dengesizlikler meydana getirir. Dolunayın özellikle kadınları daha çok etkilediği söylenir. Bilim insanları bu etkileri şöyle sıralar:

  1. Kadınla dolunay günlerinde çok hassas olur ve daha çabuk ağlar.
  2. Doğumlar, bugünlerde % 20 oranında artar.
  3. Dolunay adet görme düzenini bozar ve kanamaları arttırır.
  4. Cinsiyet hormonundaki artış nedeniyle cinsel arzular artar.
  5. Kadınlarda migren artar ve daha stresli hale gelirler.

Bugünlerde insanın bünyesinde meydana gelen değişiklikler nedeniyle suç oranlarının arttığı edilir. Bazı psikologlar, dolunay zamanı insandaki ruhi değişimin tespit edildiğini söylerler. Ayın bu döneminde cinnetlerin arttığını söyleyen Fransız araştırmacı Rene Claude Guillot, işlenen cinayetleri araştırmış ve ‘’ Dolunay Cinnetleri ‘’ adlı bir kitap yazmıştır. Araştırmaıcı, ‘’ Yalnız Fransa’da değil, Amerika’daki polis kayıtlarından da dolunay gecelerinde işlenen cinayetlerin sayısında artış olduğunu tespit etmek mümkündür,’’ der.

Bilim ve Teknik Dergisi’nde yayınlanan, ‘’ Dolunay ve Suç ‘’ başlıklı haber de aynı doğrultudadır.  ‘’Hintli iki bilim insanı, 1980’deki dolunay sırasında görülen zehirlenmelerin ve 1984’teki dolunaylarda cereyan eden suç oranının arttığını bildirdi. Bu çalışmalar, ciddi bir tıp dergisi olan British Medical Journal’da yayımlandı. Araştırmacı Prof. C.P. Thakur’a göre dolunay günlerinde zehir alma ve zehir verme yoluyla gerçekleşen intihar ve cinayetlerin artış nedeni, insan vücudundaki gelgit dalgalarıdır. Dolunay sırasında Dünya, Ay ve Güneş aynı doğru üzerinde olduklarında Ay’ın insan üzerindeki çekim kuvveti artar ve vücuttaki su miktarı % 60’ı aşar. Bunun yol açtığı bedensel ve ruhsal değişmeler ise zehir alma – verme ve suç işleme eğilimini arttırır. Araştırmacı, beş yıl içinde üç polis karakoluna bildirilen suçları bilgisayara yükleyip neticeyi dolunay tarihleriyle karşılaştırarak bu sonuçlara varmıştır.’’

Önerilen Konu:   Tuzlu Suda ( Denizde ) Yüzmek Neden Çok Kolaydır?

Ancak bu bilimsel açıklamalara rağmen bunun tam aksini iddia edenlerde bulunur. Dolunay, kültürel öğelerin de etkisiyle kurt adamlar, cinayetler, sri katiller ve uğursuzluklarla bağdaştırılsa da bazı bilim insanlarının yaptıkları araştırmalar aynı bu dönemin özel bir etkisi olmadığını vurgular.

Konu üzerine uzun yıllar araştırmalar yapan Kanadalı psikolog Ivan Kelly, yapılan çalışmaların birbiriyle tutarlılık göstermediğini ve dolunayda davranışların değiştiğine yönelik sonuç veren her çalışmaya karşılık aksi bir tezi savunan bir diğerinin de mutlaka bulunduğunu söyler.

2000 yılında biri İngiltere, diğeriyse Avustralya Sydney’de yapılan iki farklı çalışma, dolunay zamanında köpek saldırısına uğradığı şikayetiyle hastaneye başvuran hasta sayılarıyla normal dönemlerdeki başvuruları karşılaştırmıştır. Simon Chapman tarafından yürütülen Avustralya’daki çalışma sonucu köpek saldırıları ve dolunay zamanı arasında anlamlı bir ilişki bulunamazken Chanchall Bhattacharjee ve araştırma grubu, İngiltere’deki çalışmalarında dolunay zamanında köpek saldırılarının iki katına çıktığını gözlemlemişler.

 Bu çelişkili sonuçları değerlendiren Washington Üniversitesi’nden Psikolog Eric Chudler, suç oranları, polis tutuklamaları ve intihar davranışlarında da dolunay zamanının anlamlı farklar yaratmadığına parmak basmıştır. Chudler, bilim  tarafından desteklenmemesine rağmen insanların halen dolunay zamanındaki suçları ve trafik kazalarını dolunayın etkisine bağlamakta ısrar ettiklerine dikkat çeker.

 Chudler, popüler inanışın dolunayda davranışlarımızın değiştiği yönünde olmasını seçici hafızayla açıklar. Dolunay zamanında olağanüstü bir şeyler olduğunda insanlar bunu ayın durumuyla bağdaştırma eğilimi gösterirler ve zihinlerine o şekilde kodlarlar. Oysa dolunay dışında bir zamanda işlenmiş herhangi bir cinayet durumunda ayın durumunu görmezden gelirler. Chudler’a göre bu yanlış inanışın bir diğer nedeniyse birbiriyle ilişkili olmayan olaylar arasında neden – sonuç ilişkileri kurmaktır. Olumsuz bir olayın dolunay zamanında gerçeklemiş olması, o olaya neden olan durumun dolunay olmasını gerektirmez.

Sonuç olarak insan vücudu üzerindeki etkileri yadsınamasa da yapılan bilimsel çalışmalar dolunayın kişilik ve davranışlar üzerinde herhangi bir etkisinin bulunmadığına işaret eder.

  • Site İçi Yorumlar

En az 10 karakter gerekli