e
sv

Dövme’nin Kısa Tarihçesi, Dövme İlk Olarak Ne Zaman Ve Nerede Yapıldı ?

1750 okunma — 28 Kasım 2020 11:15
dovmenin kisa tarihi e1611869907276

Dövme’nin Kısa Tarihçesi Dövme İlk Olarak Ne Zaman Ve Nerede Yapıldı ?

Bilinen en eski dövme 1991 yılında İtalya’da Similaun buzulunda bulunan 5.300 yıllık ‘’ buz adam ‘’ nın üstünde görülmüştür. İÖ 400 yılına ait Pazırık kurganındaki göçebe şefinin dövmeleri türünün mükemmel örnekleridir. Eski Mısır’dan Orta Amerika’ya kadar çok eski ve yaygın olan dövme, farklı toplumlarda farklı toplumsal sınıf ve tabakalarca benimsenmiştir. Örneğin, Herodotos Traklarda dövmenin soyluluk işareti olduğunu yazar ki ta Amerika’daki Mayalarda da böyledir.

Dövmenin Romalılar Britanya’yı İÖ 43’te fethettikten sonra oradaki kabileleri taklitle moda olduğu ve Avrupa’ya böyle yayıldığı ileri sürülmektedir. Romalılar suçlu ve kölelere de dövme yapmışlardır.  Büyük Constantinus ( 306 – 373 ) döneminde dövme yaygınlaştı. İlk Hristiyanlar özellikle haç dövmesi yaptırırken, zamanla dövme yaptırmak pagan adeti olarak görüldü ve yüze dövme yaptırmak yasaklandı. 787’de toplanan II. Nikaia ( İznik ) Konsili dövmeyi bütünüyle yasakladı. Osmanlı döneminde yine de mutaassıp Ermeniler arasında baş ve şahadet parmakları arasına haç dövmesi yaptırmak yaygındı. Kürt kadınlardan başlayarak Hindistan’a kadar çeşitli mezhep ve tarikatlarda halen dövme adeti geçerlidir.

1066 Hasting Savaşı’dan İngiltere Kralı Harold, kalbinin üstündeki Edith adı dahil olmak üzere dövmeleriyle teşhis edilmişti. Ama Avrıpa’da dövme giderek nadirleşti. Dövmenin yeniden canlanması 18. Yüzyılda Avrupalı denizcilerin Uzakdoğu ve Pasifik halklarının dövmelerini görmeleriyle oldu. Zaten Avrupa dillerine de yayılan İngilizce ‘’ tattoo ‘’ sözcüğü Tahiti dilinden alınmıştır. Polinezya ve Japonya ‘dakilere benzetilen dövme salonları liman şehirlerini doldurmuştur.

1891’de ABD’de ilk elektrikli dövme aleti patenti alındı. ABD, dövme desenlerinin merkezi haline geldi ve bütün dünyada denizci, asker, yurtsever, dindar, romantik dövmeleri neredeyse standartlaştı.

İslam fıkhının vücuda zarar verme olarak değerlendirerek hoş görmediği dövme yeniçerilerde çok yaygındı. Yeniçeriler özellikle mensup oldukları ortaların işaretlerini yaptırırken, külhanbeyleri, efe ve pehlivanlar arasında da dövme yaptırmanın meraklısı çoktu.

Önerilen Konu:   Kadınlar İçin Geliştirilmiş Güvenlik Uygulamaları

19. yüzyılda ABD’de hükümlüler, İngiltere’de ordudan kaçanlar, Çarlık Rusya’sında Sibirya mahkumları dövme yapılarak işaretlendi. Suçlulara dövme yapılmasını Fransa’da 1832, İngiltere’de 1834’te son verildi. Naziler de toplama kampı tutuklularına dövme yaptırdılar.

Dövme alt kültür adeti olarak sönmeye başlamışken, 20. Yüzyılda sokak ve motosiklet çeteleri ve punklarla dünya gençliği arasında yeniden yayılmaya başladı. Geleneksel dövme, iğneyle resim çizildikten sonra çivit ve barutla sabitleştirilerek yapılır, üstünden kızgın yağ geçirilene ‘’ dağ ‘’ denirdi. Dövmenin post – modernleşmesi de geçici dövmenin icadıyla oldu. 6 Mayıs 1997’de ‘’ Allah ‘’ yazılı dövme yaptırdığı için inançlarla alay ettiği iddia edilen barmen, kurşunlanarak öldürüldü.

  • Site İçi Yorumlar

En az 10 karakter gerekli