e
sv

Lokman Hekim Kimdir?

1645 okunma — 19 Şubat 2022 12:37
Kur'an-ı Kerim'de ve halk efsanelerinde adı geçen ve hikmet sahibi olduğuna inanılan Lokman Hekim. Kur'an'da Lokman Süresi'nde ismi geçmekle birlikte evladına olan öğüdü meşhur sayılmaktadır
Lokman Hekim Hakkında

Lokman Hekim Kimdir? Kaynaklara göre “Lokman” İbranice ya da Süryanice bir kelime olduğu bildirilmiştir. Lokman Hekim, Kur’an-ı Kerim’de ve halk efsanelerinde adı geçen ve hikmet sahibi olduğuna inanılan bir kişidir. İslam’a göre peygamber olduğu iddia edilmekle birlikte kendisinden Kur’an’da Lokman Süresi’nde bahsedilmektedir. Hatta bitkilerin kendisine “Ben şu derdin ilacıyım, ben bu derdin ilacıyım” diye seslendiğine de inanılmaktadır.

Buna karşılık Cahiliye şiirinde ve kısas-ı enbiya başta olmak üzere bazı İslamî kaynaklarda Lokman ile ilgili çeşitli rivayetler yer almakla birlikte bu rivayetlerdeki bilgilerin aynı adı taşıyan veya benzer niteliklere sahip farklı kişilere ait olduğu ve bunların birbirleri ile karıştırıldığı ifade edilmekte. Gerçekten biri Kur’an’da zikredilen ve kendisine hikmet verilmesi sebebiyle Lokmanü’l hakîm (Lokman Hekim) diye tarif edilen diğeri ise Arap şiirlerinde Lokman b. Ad olarak ismi geçen iki kişinin varlığı yanında zaman içinde muhtelif kişilere de ait çeşitli özellikler ile bu isimler etrafında toplanmıştır.

Lokman Hekim Gerçekten Ölüme Çare Bulmuş Mu?

Lokman’ın beş yüz altmış, bin, üç bin, üç bin beş yüz veya dört bin sene yaşadığı nakledilmiştir. İnsanoğlu, bu dünyaya yaşamak için gelmiştir. Bu dünyaya yaşamak için gelen diğer her bir canlı gibi ise bir gün ölecek ve ölümün ne olduğunu tadacaktır. Lokman Hekim ise bütün ömrünü buna çare bulmak için yaşamıştır. Ölümsüzlük hakkında bir çare bulup bulamadığı sorusunun cevabı ise kesin değildir. Bu konuda pek çok rivayet olsa da bazı İslam alimleri tarafından sadece bir efsane olarak görülmektedir.

Lokman Hekim Gerçekten Yaşamış Mı?

Efsanelere göre Lokman Hekim’in kim olduğu konusunda şüpheler olmakla birlikte yaşayıp yaşamadığı bilinmediğinden İslam alimleri tarafından Kur’an-ı Kerim kaynak alınarak bir peygamber olarak yaşadığı kabul edilmektedir. Ancak efsanevi konularda söz edilen Lokman Hekim ile ilgili ölümsüzlük iksirini bulup bulmadığına dair kesin bir hüküm bulunmamaktadır. Kur’an’da kıssası yer almakla birlikte Peygamberliği dışında efsanevi konularda kendisinin gerçekten kim olduğu konusunda kesin bir şey söylemek mümkün değildir. Ancak şunda emin olabiliriz Kur’an-ı Kerimde bulunan “Lokman Süresi” ki Lokmanın evladına nasihatı pek mühim bir öğüt sayılmaktadır.

Önerilen Konu:   Evrendeki Her Sesin Notası Var Mıdır?

Lokman Hekim Neden Önemlidir?

Lokman Hekim Neden Önemli
“Lokman Hekim Neden Önemlidir?

Lokman Hekim’in ölümsüzlüğün iksirini bulduğuna ve ancak bu iksirin formülünü kaybettiğine dair bazı efsaneler nesilden nesile anlatılmıştır. Lokman Hekim Neden Önemlidir? sorusunun cevabı da burada verilmektedir. Kendisi ölümsüzlüğün formülünü bulmaya çalışan ve hatta bulan ancak bir şekilde bu formülü kaybeden bir İslam alimidir diyebiliriz. Formülü nasıl kaybettiğine dair üç farklı rivayet bulunmaktadır. Bunlardan ilkine göre ölümsüzlük iksirini içine koyduğu şişeyi bir gün köprüden geçerken düşürmüş ve kaybetmiştir. İkincisine göre ise eline ölümsüzlük iksirini bulmasını sağlayacak formülü eline yazmış ancak bu formül yağmur yağınca elinden silinmiştir. Üçüncü ve son rivayete göre ise Lokman Hekim ölümsüzlük iksirini bulmuş ancak Allah’ın emri ile bu iksir Cebrail tarafından ortadan kaldırılmıştır. Bunlar birer rivayet olsa da kısaca Lokman Hekim, İslam dini hatta tüm insanoğlu için oldukça önemli Hızır gibi var olan bir kişidir diyebiliriz.

  • Site İçi Yorumlar

En az 10 karakter gerekli
avatar
  • berat 1 yıl önce
  • Diş implantları, yedek diş kökleri olarak hizmet eder ve kaybedilen dişlerin restorasyonunu destekleyerek çene kemiği erimesini durdurmaya veya önlemeye yardımcı olur. İmplantasyon tedavisi protetik (yapay replasman) diş operasyonu olarak sınıflandırılırken, aynı zamanda kozmetik diş cerrahisi olarak da kabul edilmektedir.