e
sv

Matematik Biliminin Tarihi Oluşumu Nasıldır?

1751 okunma — 28 Ağustos 2021 23:28
Matematik geçmişte kurulan birçok uygarlık ve daha sonradan değişik ülkeler tarafından geliştirilip bu günlere kadar gelmiştir.Yunan matematiği ile birlikte tümevarım ve tümdengelimsel yöntemler gelişirken..
Matematik Biliminin Tarihi Olusumu Nasildir 1

Matematik Biliminin Tarihi Oluşumu Nasıldır?

Matematik biliminin tarihi oluşumu; Matematiksel keşifleri araştırmak ile matematiğin doğuşu hakkında bilgiler edinmeye çalışan bir bilimdir. M.Ö 3000’li yıllarda Mezopotomya eyaletleri olan Sümer, Akad ve Eski Mısır eyaletlerinde vergilendirmede, ticaret işlemlerinde matematiğin kullanıldığı gözlemlenmektedir. Pisagor teorimi olarak bilinen matematik ve geometri halen kullanılmaya devam eden bu yöntemin ortaya çıkışı da bu dönemlere dayanır. Matematik geçmişte kurulan birçok uygarlık ve daha sonradan değişik ülkeler tarafından geliştirilip bu günlere kadar gelmiştir.Yunan matematiği ile birlikte tümevarım ve tümdengelimsel yöntemler gelişirken, Çin ile birlikte matematikteki basamak kavramları ile negatif sayıların kullanımı hayatımıza girmiştir. 19. Yüzyılda da matematik kongreleri geliştirilerek bilim insanlarının gelişimine katkıda bulunulup her kongrede değerli matematikçilere yer vererek motivelerinin artırılmasına sebep olmuştur.

Matematik Bilimi Hakkında Bilgi

Matematik Bilimi Hakkında Bilgi

Matematik Bilimi; İnsan aklındaki soyut kavramları somuta dönüştürmeye yarayan bir bilim dalıdır. Bu bağlamda matematik için doğayı, yeryüzünü ve doğaüstü olayları anlamak için oluşturulan bir semboller bütünüdür de diyebiliriz. Semboller sık sık kullanılan denklemler ve denklemleri çözmeye yaran formüller tarafından türetilmiştir. Matematik hayatımızda çok önemli bir yere gelmiştir ki onu amaç olarak kullanmak yanlış olacaktır çünkü matematik bir amaç değil araçtır. Hayatın her alanında olması günümüzde tarih ve teknolojinin gelişmesinde de büyük katkısı vardır. Dönemin, bu bağlamda gelişmiş olmasının sebepleri arasında matematiğin etkisi oldukça fazladır.

Matematik Bilimi Tarihçesinin Doğuşu

Matematik Bilimi Tarihçesinin Doğuşu

Matematik bilimi tarihçesinin doğuşuna baktığımızda İlk etapta ticaret, doğa ve astronomi olaylarını anlayabilmek için matematik kullanımı bir ihtiyaç haline gelmiştir. Kuşkusuz o zaman kullanılan matematik ile şu anda kullanılan matematik aynı değildir. Fakat o dönem ihtiyaçlarını karşılamaya yetiyordu. Platon‘un akademisinde verilen eğitim ile birlikte İskenderiye’de yetişen bilim insanları sayesinde matematik önemli bir ivme göstermiştir. İnsanlık tarih boyunca bilim ve teknolojiden yararlanarak günümüz dünyasında yaşanan gelişmelere katkı göstermiştir ki matematik bu tarih boyunca kullanılan bilim ögelerinden biridir. Matematiği kendi yaşamlarında kullanmak için ilk bulup geliştiren toplumun Babiller olduğu bilinmektedir. Bu bağlamda denklem çözme ve kök bulma gibi yöntemlerin kullanıldığı ve hala kullanılan bir takım teknikleri kullanmışlardır.

Önerilen Konu:   Buz Saçakları Nasıl Oluşur? Neden Sivri Uçları Vardır?
  • Site İçi Yorumlar

En az 10 karakter gerekli