e
sv

İnsan Ne İster?

3292 okunma — 20 Ocak 2024 01:50
Insan Ne Ister

İnsan İstekleri ve Toplumsal Etkileri Üzerine

İnsanlar, varoluşlarından bu yana bir amaç içinde yaşamışlardır. Her insanın isteği farklı olsa da, genel olarak aynı çerçeve etrafında toplanmıştır. Böylece insan kendini gerçekleştirme, mutlu olma ve topluma fayda sağlamaya başlayacaktır.

İnsanların istekleri, yaşam yönünü ve gidişatını belirler. İsteklerini gerçekleştirebilen insanlar, daha mutlu, daha başarılı ve topluma daha fazla katkı sağlayan bireyler olurlar.

İnsanın istekleri, hayatını anlamlı kılan önemli bir faktördür. İnsanların istekleri, onları harekete geçiren, motive eden ve ileriye götüren bir güçtür.

İnsanın İstekleri Nasıl Oluşur?

İnsanın istekleri, insanın ihtiyacından kaynaklanır. Her insanın ihtiyacı farklı olduğu için, istekleri de farklıdır. Örneğin, temel ihtiyaçlarını karşılamak isteyen bir insanın isteği, yiyecek, barınak, giysi ve güvenlik gibi şeylerdir. Daha üst düzey ihtiyaçlarını karşılamak isteyen bir insanın isteği ise, sevgi, saygı, başarı, özgürlük ve anlam gibi şeyler olabilir.

İnsanın istekleri, eğitim, deneyim, kaynak, tolerans ve kaygı gibi faktörlerden de etkilenir. Örneğin, eğitimli bir insan, daha fazla bilgi ve beceri sahibi olduğu için, daha geniş bir yelpazede istek sahibi olabilir. Deneyimli bir insan, geçmişte yaşadıklarından ders çıkararak, daha gerçekçi ve ulaşılabilir istekler belirleyebilir. Kaynak sahibi bir insan, isteklerini gerçekleştirmek için gerekli olan maddi ve manevi imkanlara sahip olduğu için, daha fazla istek sahibi olabilir. Tolerans sahibi bir insan, isteklerinin gerçekleşme sürecindeki engelleri daha kolay kabullenerek, daha az stres yaşar ve daha fazla istek sahibi olabilir. Kaygı sahibi bir insan ise, isteklerinin gerçekleşme olasılığı hakkındaki endişeleri nedeniyle, daha az istek sahibi olabilir.

İsteklerimizi Neler Etkiler?

İsteklerimizi Etkileyenler
İsteklerimizi Neler Etkiler?

İnsanın istekleri, onun kimliğini ve yaşam tarzını belirleyen en önemli bir faktördür. İnsanların istekleri; mutluluğunu, başarısını ve topluma katkısını etkiler. Bu nedenle, insan isteklerini iyi anlamalı ve neler olduğunu iyice kavramalıdır, düşünce yapımızdan maddi olanaklara, çevresel koşullardan eğitim seviyemize, kültür farklılığımızdan coğrafi koşullara vb. bir çok etken isteklerimizi etkilemektedir.

İsteklerimiz Nelerdir?

İnsanın istekleri, çok çeşitli olabilir. Ancak, genel olarak aşağıdaki kategorilere ayrılabilirler:

Temel ihtiyaçlar: İnsanın hayatta kalabilmesi için gerekli olan ihtiyaçlardır. Bu ihtiyaçlar, yiyecek, barınak, giysi ve güvenlik gibi şeyleri içerir.

Sosyal ihtiyaçlar: İnsanın sosyal bir varlık olması nedeniyle duyduğu ihtiyaçlardır. Bu ihtiyaçlar, sevgi, saygı, ait olma ve aidiyet gibi şeyleri içerir.

Psikolojik ihtiyaçlar: İnsanın mutlu ve tatmin olma duygusu yaşamak için duyduğu ihtiyaçlarıdır. Bu ihtiyaçlar, kendini gerçekleştirme, özgüven, anlam ve amaç gibi kavramları içerir.

İnsan İstekleri İle Mutluluğa Ulaşması

İnsanın istekleri, mutluluğunu önemli ölçüde etkiler. İsteklerini gerçekleştirebilen insanlar, daha mutlu ve tatmin olmuş hissederler. İsteklerini gerçekleştiremeyen insanlar ise, daha mutsuz ve tatminsiz hissederler.

İnsan İstekleri İle Topluma Katkısı

İnsanın istekleri, topluma katkısını da etkiler. İsteklerini gerçekleştirmek için çabalayan insanlar, topluma daha fazla katkıda bulunma olasılıkları daha yüksektir. İsteklerini gerçekleştirmek için çabalamayan insanlar ise, topluma daha az katkıda bulunma olasılıkları daha yüksektir.

İnsan İstekleri İle Geleceğine Yön Vermesi

İnsanın istekleri, Bir insan, isteklerini gerçekleştirmek için çabalıyorsa, bu onun daha parlak bir gelecek inşa etme olasılığını artırır ve böylece geleceğini de etkiler. Örneğin: İsteklerini gerçekleştirebilen insanlar, daha parlak bir gelecek inşa etme olasılıkları daha yüksektir. İsteklerini gerçekleştiremeyen insanlar ise, daha karanlık bir gelecek inşa etme olasılıkları daha yüksektir.

İnsan İstekleri İle Başarı Sağlaması

 • İnsanın istekleri, hedefine ulaşması için daha fazla çaba göstermesine neden olur. Bir insan, bir hedefe ulaşmak için istekliyse, bu onun o hedefe ulaşması için daha fazla kaynak bulmasını sağlar.
 • İnsanın istekleri, daha yaratıcı olmasına neden olur. Bir insan, bir hedefe ulaşmak için istekliyse, bu onun o hedefe ulaşması için daha yaratıcı çözümler bulmaya çalışmasını sağlar.
 • İnsanın istekleri, başarısını da etkiler. İsteklerini gerçekleştirmek için çabalayan insanlar, daha başarılı olma olasılıkları daha yüksektir. İsteklerini gerçekleştirmek için çabalamayan insanlar ise, daha az başarılı olma olasılıkları daha yüksektir.

İnsan İstekleri İle Hayatın Anlamını Bulması

 • İnsanların istekleri, kimliklerini ve değerlerini yansıtır. Örneğin, bir insan sanata ilgi duyuyorsa, sanatsal açıdan kendini ifade etmek için bir isteği olabilir. Bir insan yardımseverlik konusunda hassassa, başkalarına yardım etmek için bir isteği olabilir, bu da hayatını daha anlamlı kılar.
 • İnsanların istekleri, hayatlarını anlamlı kılar. Bir insan, ulaşmak istediği bir hedefi varsa, bu ona yaşamda bir amaç ve yön vererek ona motivasyon sağlar.
 • İnsanların istekleri, insanı harekete geçirir, motive eder ve ileriye götürür. Bir insan, bir hedefe ulaşmak için çabalıyorsa, bu ona enerji ve motivasyon sağlar.
 • İnsan isteğini gerçekleştirebilmesi için, onlara destek olmak önemlidir. Aileler, arkadaşlar, öğretmenler ve işverenler, insanların isteklerini gerçekleştirmelerine yardımcı olabilirler.
 • İnsanın istekleri, hayatını daha zengin hale getirir. Bir insan, gerçekleştirmek istediği bir amacı varsa, bu ona yaşamına yeni deneyimler ve fırsatlar kazandırır. Bu, insanın yaşamını daha zengin ve daha renkli hale getirir.

İnsanların isteklerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmak için yapabileceklerimiz:

 • Onların isteklerini dinleyin ve anlamaya çalışın.
 • Onların hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olacak kaynaklar sağlayın.
 • Onları cesaretlendirin ve motive edin.

İnsanın istekleri, yaşamını önemli ölçüde etkileyen önemli bir faktördür. İnsanların isteklerini iyi anlamamız ve onları gerçekleştirmeleri için onlara destek olmamız önemlidir.

İsteklerimizi Etkileyen Faktörler

 • Eğitim: Eğitim, insanların dünyayı daha iyi anlamalarını ve daha geniş bir yelpazede istek sahibi olmalarını sağlar.

Eğitim, insanların bilgi ve becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Bu da, insanların daha fazla seçenek görmelerine ve daha geniş bir yelpazede istek sahibi olmalarına olanak tanır. Örneğin, eğitimli bir insan, farklı meslekler hakkında bilgi sahibi olabilir ve bu mesleklerden birini seçerek kendi isteğini gerçekleştirebilir.

 • Tecrübe: Tecrübe, insanların isteklerinin şekillenmesinde önemli bir rol oynar. İnsanlar, yaşadıkları deneyimler sonucunda isteklerinde değişiklik yapabilirler.
Önerilen Konu:   Neden Hep Bir Şeyler Yapmak İsteriz?

Tecrübeler, insanların dünyayı ve kendilerini daha iyi anlamalarına yardımcı olur. Bu da, insanların isteklerinde değişiklik yapmalarına neden olabilir. Örneğin, bir insan, iş hayatında başarılı olduktan sonra, daha yüksek bir makama yükselmek isteyebilir.

 • Kaynak: İnsanların sahip oldukları kaynaklar, isteklerinin gerçekleşmesini etkileyebilir. Zengin bir insanın isteklerinin gerçekleşme olasılığı, fakir bir insanın isteklerinin gerçekleşme olasılığından daha yüksektir.

Kaynaklar, insanların isteklerinin gerçekleşmesi için gerekli olan maddi ve manevi imkanları sağlar. Örneğin, zengin bir insan, istediği bir eğitimi alabilir veya istediği bir işi yapabilir.

 • Tolerans: İnsanların toleransları, isteklerinin gerçekleşmesi sürecindeki engelleri kabullenmelerini etkiler. Yüksek toleranslı bir insan, isteklerinin gerçekleşmesi sürecindeki engelleri daha kolay kabullenir ve daha az stres yaşar.

Tolerans, insanların zorluklarla başa çıkma yeteneğini gösterir. Yüksek toleranslı bir insan, isteklerinin gerçekleşmesi sürecinde karşılaşacağı engelleri daha kolay kabullenerek, daha az stres yaşar ve daha az pes eder.

 • Kaygı: İnsanların kaygıları, isteklerinin gerçekleşmesi konusundaki motivasyonlarını etkiler. Yüksek kaygılı bir insan, isteklerinin gerçekleşmesi konusundaki motivasyonunu daha kolay kaybeder.

Kaygı, insanların endişe ve korku gibi olumsuz duygularını ifade eder. Yüksek kaygılı bir insan, isteklerinin gerçekleşmesi konusundaki endişeleri nedeniyle, motivasyonunu kaybedebilir ve isteklerinin gerçekleşmesi için çabalamaktan vazgeçebilir.

Bu faktörler, insanların isteklerini doğrudan veya dolaylı olarak etkiler. İnsanların isteklerini daha iyi anlamak için bu faktörleri göz önünde bulundurmak önemlidir.

İsteklerimizi Etkileyen Faktörlere Örnekler

 • Eğitim: Eğitimli bir insan, doktor, avukat, mühendis, öğretmen gibi meslekleri seçerek kendini gerçekleştirebilir.
 • Tecrübe: Bir insan, iş hayatında başarılı olduktan sonra, kendi şirketini kurarak kendini gerçekleştirebilir.
 • Kaynak: Zengin bir insan, istediği bir eğitimi alabilir, istediği bir işi yapabilir, istediği yere seyahat edebilir, istediği gibi birine yardımda bulunabilir.
 • Tolerans: Yüksek toleranslı bir insan, engellerle karşılaşsa bile, isteklerini gerçekleştirmek için çabalamaya devam eder.
 • Kaygı: Yüksek kaygılı bir insan, isteklerinin gerçekleşmesi konusundaki endişeleri nedeniyle, isteklerini gerçekleştirmek için çabalamaktan vazgeçebilir.

İsteklerimizi Etkileyen Faktörlerin Kapsamı

İsteklerimizi etkileyen faktörlerin kapsamı, insanların yaşadıkları toplum ve kültür tarafından da şekillenir. Örneğin, bazı toplumlarda, insanların temel ihtiyaçlarını karşılamak dışında bir isteği olmayabilir. Bu toplumlarda, eğitimin, tecrübenin, kaynağın, toleransın ve kaygının, insanların isteklerine etkisi daha az olabilir.

İsteklerimizi etkileyen faktörlerin kapsamı, zaman içinde değişebilir. Örneğin, teknolojinin gelişmesi, insanların isteklerinin değişmesine neden olabilir. Geçmişte insanların ulaşamayacağı birçok şey, günümüzde teknoloji sayesinde ulaşılabilir hale gelmiştir. Bu da, insanların isteklerinin daha geniş bir yelpazede olmasını sağlamıştır.

İstekleri Doğrultusunda Yaşayan Güçlü Kişiler

Şimdi insanların bilgi ve tecrübesi ile ihtiyaç duyduğu gereksinimleri doğrultusunda yaşanmış bir kaç lider kişinin İsteklerine kısaca bakıp sonrasında bu konuyu genelleme yaparak ele alalım

Ornek Yasantilar

1. Peygamberler

Peygamberler, Allah tarafından insanlara gönderilen ve onlara doğru yolu gösteren kişilerdir. Peygamberlerin en önemli isteği, Allah’ın dinini insanlara yaymaktır. Bu istekleri doğrultusunda, zorluklara göğüs germişler, işkencelere maruz kalmışlar ve hatta şehit olmuşlardır.

Örnek: Hz. Muhammed (sav), Allah’ın son peygamberidir. O, insanları İslam dinini kabul etmeye çağıran ve onlara doğru yolu gösteren bir peygamberdir. Hz. Muhammed (sav), bu isteği doğrultusunda, Arabistan’da ve dünyada İslam dininin yayılmasında önemli bir rolü vardır.

2. Cinler ve Şeytanlar

Cinler ve şeytanlar, Allah tarafından yaratılmış, ancak insan olmayan varlıklardır. Cinler, iyilik ve kötülük yapabilen varlıklardır. Şeytanlar ise, tamamen kötülük yapmak isteyen varlıklardır.

Cinlerin ve şeytanların en önemli isteği, insanları Allah’ın yolundan saptırmasıdır. Bu istekleri doğrultusunda, insanlara vesvese verirler, onları günah işlemeye teşvik ederler.

Örnek: Şeytan, Hz. Adem’e, Allah’ın yasakladığı ağacın meyvesini yemesi için vesvese vermiştir. Hz. Adem, şeytanın vesvesesine kapılarak, Allah’ın emrine karşı gelmiştir.

3. Firavunlar

Firavunlar, eski Mısır’da hüküm süren krallardır. Firavunlar, kendilerini tanrı olarak görürler ve insanlara baskı uygularlar.

Firavunların en önemli isteği, insanlar üzerinde mutlak hakimiyet kurmasıdır. Bu istekleri doğrultusunda, insanları köleleştirirler, onlara işkence ederler.

Örnek: Firavun, Hz. Musa’nın peygamber olduğunu kabul etmez ve onu öldürmek için çabalar. Hz. Musa, Firavun’un baskılarına karşı koyar ve sonunda Firavun ve ordusu, denizin içinde boğularak helak olur.

4. Atatürk

Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanıdır. Atatürk, Türkiye’yi çağdaş bir ülke haline getirmeyi amaçlayan bir liderdir.

Atatürk’ün en önemli isteği, Türkiye’yi bağımsız ve özgür bir ülke haline getirmesidir. Bu isteği doğrultusunda, Kurtuluş Savaşı’nı kazanmış ve Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmuştur.

5. Erdoğan

Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti’nin 12. cumhurbaşkanıdır. Erdoğan, Türkiye’yi ekonomik ve sosyal olarak güçlü bir ülke haline getirmeyi amaçlayan bir liderdir.

Erdoğan’ın en önemli isteği, Türkiye’yi bölgesinde ve dünyada güçlü bir ülke haline getirmektir. Bu isteği doğrultusunda, çeşitli reformlar gerçekleştirmiştir.

Istekleri Etkileyen Faktorler

Son Söz

İnsan gerçek anlamda neye ihtiyacı olduğunu anladığı vakit, yapmak istediklerini fiiliyata dökerek istekleri doğrultusunda aldığı kararlar onu hedefinden şaşırtmayacaktır.

Bir istek doğrultusunda yaşayanlar dayanakları ne olursa olsun onu hayata bağlayan en büyük değer yargısıdır, bu yargılardan birinin kırılması halinde kişinin şok geçirmesi kaçınılmazdır, bu sebeple kişiyi hayata bağlayan dayanağının sağlam oluşu, sağlıklı bir hayat sürdüreceğinin belgesi niteliğindedir.

İsteklerimiz, hayatımızı şekillendirmede önemli bir rol oynar. Ancak, isteklerimizin her zaman doğru olduğunu düşünmemek gerekir.

İstekler, tecrübelerimiz ve hayata bakış açımız doğrultusunda şekillenir. Bu nedenle, isteklerimiz zaman içinde değişebilir.

Örneğin, bir genç, küçükken öğretmen olmak istediğinde, belki büyüdükçe bu isteğini değiştirip doktor olmak isteyebilir.

İstekler, başkasının özgürlüğünü ve egemenlik haklarını kısıtlamamalıdır. Örneğin, bir kişi, başka bir kişiye zarar vermek için istekli olsa bile, bu istek doğru değildir.

Sonuç olarak, isteklerimiz, hayatımızı şekillendirmede önemli bir rol oynar. Ancak, isteklerimizin her zaman doğru olduğunu düşünmemek ve isteklerimizi başkalarının özgürlüğünü ve egemenlik haklarını kısıtlamayacak şekilde yönlendirmek önemlidir.

Kaynakça:

 • Kitaplar:
  • İnsan İstekleri ve Psikolojik Analizi, Mustafa Balcı, Psikolojik Yayıncılık
  • İnsan İstekleri ve Toplumsal Etkileri, Hasan Eroğlu, Anı Yayıncılık
  • İnsanın İstekleri ve Gelişimi, Ahmet Koçak, Pegem Akademi
 • Makaleler:
  • İnsan İstekleri ve Motivasyon, Mehmet Öztürk, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2022
  • İnsan İstekleri ve Toplumsal Değişim, Ayşegül Yılmaz, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2021
  • İnsan İstekleri ve Kişilik Gelişimi, Ahmet Can, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2020
 • Site İçi Yorumlar

En az 10 karakter gerekli